130 mln zł trafi do naszego województwa!

Kolejna rekordowe 130 mln złotych na poprawę infrastruktury drogowej trafi na Opolszczyznę!

Sprawdź, które drogi zostaną zbudowane, przebudowane lub wyremontowane w Twoim regionie:

Powiat brzeski

Gmina Grodków

Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie 1 333 842,47

Budowa dróg na Osiedlu Kościuszki- Racławicka w Grodkowie – 2 088 457,77

Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie – 1 273 106,13

Gmina Brzeg

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Brzegu – 11 605 249,48

Budowa ul. Śliwkowej w Brzegu – 1 433 645,75

Powiat głubczycki

Gmina Kietrz

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Lubotyńskiej wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego, budową sieci wodociągowej, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową parkingu – 2 167 539,94

Przebudowa drogi wewnętrznej do parametrów drogi publicznej zlokalizowanej na działkach nr 1135,1164,1136,1142/2,1134/2 w miejscowości Nowa Cerekwia – 1 277 515,31

Powiat Głubczycki

Przebudowa drogi nr 1225 O relacji Baborów – Sucha Psina na odcinku Czerwonków – Baborów – 6 136 556,36

Powiat kędzierzyńsko – kozielski

Gmina Bierawa

Przebudowa ulicy Cichej i odcinka ulicy Zbożowej w Bierawie – 578 400,00

Gmina Kędzierzyn – Koźle

Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa w Kędzierzynie – Koźlu – 784 387,51

Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle (od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy) – 1 982 700,00

Remont drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu – 816 700,00

Przebudowa ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu – 1 380 564,39

Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu – 1 312 706,47

Gmina Reńska Wieś

Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi – 8 009 419,07

Budowa drogi gminnej – ul. Złota w Większycach – 837 315,96

Remont drogi gminnej – ul. Żabnik w Długomiłowicach – odcinek 3 – 180 762,85

Powiat kluczborski

Gmina Wołczyn

Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach – 759 249,77

Gmina Kluczbork

Remont drogi ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku – 452 268,17

Powiat kluczborski

Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 m (od km 11+990 do km 15+460)- 3 652 501,21

Powiat krapkowicki

Gmina Krapkowice

Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie 907 216,93

Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną – ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 – ul. Opolską w Krapkowicach – 529 486,74

Gmina Gogolin

Budowa drogi wewnętrznej ulicy Johanna Krolla wraz z odwodnieniem i przebudową słupów energetycznych w miejscowości Gogolin – 355 763,25

Gmina Strzeleczki

Remont ulicy Słowackiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Strzeleczkach – 507 177,67

Powiat Krapkowicki

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1832 O ulicy Głównej z ulicami Wiejską i Kamienną w m. Górażdże – 209 901,35

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 na odcinku Walce- Dobieszowice – 2 996 213,86

Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu – etap 2 – 953 733,46

Powiat namysłowski

Gmina Namysłów

Budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – 3 077 625,68

Przebudowa drogi w Przeczowie – 349 521,40

Powiat namysłowski

Remont drogi powiatowej nr 1117 O w m. Ziemiełowice – 510 283,41

Powiat nyski

Gmina Głuchołazy

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek – 4 678 354,46

Budowa drogi dojazdowej ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach – 1 556 397,82

Budowa drogi ul. Lompy w Głuchołazach – 3 821 360,80

Budowa drogi gminnej w Podlesiu – 2 590 254,40

Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Głuchołazach – 4 191 961,83

Gmina Skoroszyce

Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach – ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – Etap 1. ulica Słoneczna – 3 647 871,01

Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach – ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – Etap 2. ulice. Słoneczna i Ogrodowa – 6 527 216,81

Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Chróścina – 705 530,58

Powiat nyski

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1673 O, 2233 O i 2234 O w Paczkowie – 1 535 350,00

Powiat oleski

Gmina Dobrodzień

Przebudowa ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich wraz z niezbędną infrastrukturą – 1 893 324,59

Przebudowa ul. Dębowej w m. Gosławice – 356 082,30

Gmina Olesno

Remont drogi relacji Łowoszów – Wojciechów – 1 307 298,05

Gmina Radłów

Przebudowa drogi gminnej nr 101106 O Ligota Oleska – Wolęcin od km 1+880 do km 3+192 – 1 838 050,66

Gmina Rudniki

Przebudowa drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj – granica województwa śląskiego – 2 164 040,59

Remont drogi powiatowej nr 1921 O Strojec – Żytniów na terenie Gminy Rudniki – 2 398 900,05

Powiat opolski

Gmina Dąbrowa

Przebudowa ul. Szkolnej w Karczowie – 690 738,00

Gmina Dobrzeń Wielki

Rozbudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Dobrzeń Wielki – 1 863 945,48

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jańskiego w m. Dobrzeń Wielki – Etap II – 293 061,20

Gmina Łubniany

Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. Jełowa – 1 196 889,07

Gmina Niemodlin

Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i Gazowej w Niemodlinie – 3 915 733,33

Gmina Ozimek

Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – etap II – 9 045 569,63

Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O – ul. Korczaka w m. Ozimek – 198 786,84

Gmina Prószków

Przebudowa ul. Stawowej w miejscowości Prószków – 439 317,42

Powiat prudnicki

Gmina Prudnik

Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku – 5 010 232,56

Powiat strzelecki

Gmina Jemielnica

Przebudowa dróg gminnych ul. Tulipanowej i części ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica – 614 782,00

Przebudowa dróg gminnych ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowości Jemielnica – 1 958 363,82

Budowa drogi gminnej ulicy Madalińskiego – boczna w m. Piotrówka – 224 017,49

Gmina Strzelce Opolskie

Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich – etap I – 4 282 269,92

Gmina Ujazd

Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe – 1 116 225,00

Budowa drogi gminnej w Olszowej położonej na działce nr 116/9 – 745 887,17

Powiat Strzelecki

Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna – 1 149 183,72