228 mln na rozwój stref inwestycyjnych

Rządowe wsparcie inwestycji na Opolszczyźnie. To już kolejne ponad 228 mln złotych, które trafi na Opolszczyznę w ramach rządowej pomocy!

Sprawdź, na jakie inwestycje zostaną przeznaczone fundusze.

Miasto Opole

Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoskach

100 mln zł

Gmina Prudnik

Budowa infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Prudniku

14,7 mln zł

Gmina Gogolin

Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Gminie Gogolin

24,9 mln zł

Gmina Ujazd

Budowa oczyszczalni ścieków w SAG w Gminie Ujazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą

53,9 mln zł

Gmina Dobrodzień

Uzbrojenie Dobrodzieńskiej Strefy Inwestycyjnej

9,9 mln zł

Gmina Nysa

Rozbudowa sytemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków sanitarnych z terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „INVEST-PARK’ w Gminie Nysa

15,2 mln zł

Gmina Lewin Brzeski

Rozwój infrastruktury strefy przemysłowej w Lewinie Brzeskim

9,83 mln zł