63 mln złotych na ochronę zabytków!

Ponad 63 miliony złotych dla Opolszczyzny na ochronę zabytków! W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na konserwację i rewaloryzację zabytków dla Ziemi Opolskiej zostanie przeznaczone dokładnie 63 256 564,48 zł.

Sprawdź, ile dostanie Twój samorząd na ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego:

Miasto Opole

Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu 2 000 000,00 zł

Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego – renowacja na 100 – lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) 3 428 187,74 zł

Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu 3 429 000,00 zł

Powiat  brzeski

Gmina Brzeg:

Ratunkowe prace konserwatorskie elewacji zakrystii i nawy bocznej południowej kościoła p.w. św. Mikołaja w Brzegu – etap X  147 000,00 zł

 Remont konserwatorski elewacji Kaplicy p.w. św. Jadwigi w Brzegu – etap II  339 993,15 zł

Remont konserwatorski górnej części południowo-wschodniej wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu – etap II 490 000,00 zł

Gmina Grodków  

Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach 1 176 000,00 zł

Gmina Lewin    

Poprawa stanu zachowania i bezpieczeństwa kościoła w Łosiowie, gmina Lewin 490 000,00 zł

Remont ogrodzenia kościoła filialnego w Buszycach 504 210,00 zł

Gmina Lubsza  

Remont zabytkowej kapicy św. Józefa w Roszkowicach 98 000,00 zł

Wymiana ceramicznego pokrycia dachu na zabytkowym kościele w Szydłowicach 531 950,43 zł

Gmina Olszanka  

Ochrona dziedzictwa kulturowego na „Szlaku Polichromii Brzeskich” poprzez wymianę pokrycia dachu Kościoła w Przylesiu 931 000,00 zł

Gmina Skarbimierz  

Konserwacja ceglanej elewacji kościoła pw. NMP Różańcowej w Kruszynie wraz z remontem zabytkowego ceglanego ogrodzenia 117 000,00 zł

Udzielenie dotacji na przeprowadzenie kompleksowych prace konserwatorskich i remontowych  średniowiecznego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach 980 000,00 zł

Powiat  Brzeski  

Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie 980 000,00 zł

Powiat  głubczycki

Gmina Baborów   

Remont wieży budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tłustomostach 245 000,00 zł

Remont budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach 245 000,00 zł

Wymiana podłogi w zabytkowym budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa w Baborowie 245 000,00 zł

„Odnowienie głównego ołtarza w budynku Kościoła Rzymskokatolickiego św. Mikołaja w Dzielowie” 245 000,00 zł

Gmina Branice   

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich dla rzeźby św. Jana Nepomucena w Lewicach 68 600,00 zł

Przebudowa, rozbudowa i częściowa rozbiórka zabytkowego budynku w Branicach przy ul. Lwowskiej 20 ze zmianą sposobu użytkowania na posterunek Policji 490 000,00 zł

Gmina Kietrz   

Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych na elewacji południowej kościoła klasztornego pw. Trzech Króli 47 000,00 zł

Renowacja części dachu kościoła pw. Św. Tomasza w Kietrzu 980 000,00 zł

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina Bierawa   

Renowacja płaskorzeźby z drewna „Adoracja Dzieciątka” w kościele parafialnym w Starym Koźlu 60 000,00 zł

Zabezpieczenie wyremontowanej Kaplicy św. Marii Magdaleny z XVIII w. przed dewastacją w samym środku lasu bez dostępu do sieci energetycznej 78 400,00 zł

Prace remontowe renowacyjne kaplicy cmentarnej w Dziergowicach 98 000,00 zł

Prace konserwatorskie witraży postaciowych na parterze kościoła wraz z  oknami witrażowymi zakrystii Kościoła pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kotlarni 352 800,00 zł

Gmina Cisek   

Renowacja ambony z kościoła pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim 245 000,00 zł

Gmina Pawłowiczki   

Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego ołtarza w kościele filialnym pw. MB Dobrej Rady w Trawnikach 147 000,00 zł

Remont kościoła parafialnego w Maciowakrzu 490 000,00 zł

Remont kościoła parafialnego w Pawłowiczkach 490 000,00 zł

Powiat kluczborski

Gmina Byczyna    

Konserwacja pokrycia dachowego z gontu oraz szalowania ścian w zabytkowym kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Proślicach 110 294,10 zł

Renowacja witraży w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Roszkowicach 185 024,00 zł

Remont wieży, dachu, nawy i prezbiterium  z wymianą pokrycia dachowego w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jakubowicach 433 944,00 zł

Ratunkowe roboty budowlane kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach w gminie Byczyna (województwo opolskie) 561 716,00 zł

Gmina Lasowice Wielkie    

„Wzmocnienie, uszczelnienie i konserwacja dachu, stropu i wieży kościoła w Lasowicach Wielkich” 441 000,00 zł

Remont drewnianego kościoła w Chocianowicach – etap II 568 400,00 zł

Gmina Wołczyn    

Renowacja zabytkowych obiektów na terenie gminy Wołczyn 383 102,21 zł

Renowacja zabytkowych obiektów na terenie gminy Wołczyn 820 653,94 zł

Powiat kluczborski    

Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku 1 078 000,00 zł

Powiat  krapkowicki

Gmina Gogolin     

Malowanie wnętrza kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim 106 820,00 zł

Remont kaplicy-dzwonnicy w Choruli 140 000,00 zł

Remont drewnianego Kościoła św. Franciszka w Malni 300 000,00 zł

Gmina Krapkowice     

Osuszanie budynku zabytkowego kościoła  z XIII – XVI w. w Rogowie Opolskim 175 420,00 zł

Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w. Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicy  205 800,00 zł

Przygotowanie kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Krapkowicach Otmęcie do obchodów 800-lecia poprzez renowację elewacji i wymianę orynnowania 294 000,00 zł

Gmina Strzeleczki     

Renowacja wnętrza kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Dobrej 40 000,00 zł

Renowacja zabytkowej kapliczki w Ścigowie 100 000,00 zł

Renowacja zabytkowej kapliczki – dzwonnicy w Dziedzicach 120 000,00 zł

Remont wieży przy zabytkowym budynku kościoła w Pisarzowicach – demontaż istniejącego poszycia dachu i prace dekarskie blachą z miedzi 173 547,19 zł

Prace renowacyjne w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Racławiczkach 352 288,53 zł

Gmina Zdzieszowice     

Renowacja Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce 400 820,00 zł

Powiat krapkowicki     

Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach)– rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej) 999 061,00 zł

Powiat namysłowski

Gmina Domaszowice  

Fumigacja kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach 183 220,80 zł

Renowacja zabytków ruchomych w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach 271 476,18 zł

Zabezpieczenie przed wilgocią kościoła pw. św. Jadwigi w Woskowicach Górnych 355 165,46 zł

Gmina Namysłów   

Remont wieży kościoła filialnego w Jastrzębiu (Parafia Biestrzykowice Jastrzębie – powiat i Gmina Namysłów) 55 000,00 zł

Konserwacja i restauracja organów firmy Berschdorf z Nysy w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie 170 000,00 zł

Konserwacja polichromowanego stropu nawy Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych 205 800,00 zł

Zabezpieczenie budynku pałacu do dalszych etapów inwestycji „Dom Seniora”  490 000,00 zł

Gmina Pokój   

Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i budowlanych przy zabytkowych kościołach znajdujących się na obszarze gminy Pokój 1 000 000,00 zł

Gmina Świerczów   

Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie 172 480,00 zł

Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów 190 120,00 zł

Dotacja na prace konserwatorskie i remontowe przy kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu 230 300,00 zł

Droga dojazdowa wraz ze zjazdem w zabytkowym parku w Starościnie 490 000,00 zł

Gmina Wilków   

Wymiana pokrycia dachowego w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pągowie 485 100,00 zł

Roboty elewacyjne kościoła p.w. Św Mikołaja w Wilkowie 490 000,00 zł

Powiat  namysłowski

Remont konserwatorski części elewacji kościoła filialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bukowie Śląskiej 28 506,00 zł

Prace konserwatorskie przy Grupie Ukrzyżowania w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Michalicach 31 987,00 zł

Konserwacja, częściowa rekonstrukcja oraz restauracja witraży w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie 38 184,00 zł

Konserwacja i restauracja elementów drewnianych oraz obrazów z ołtarza głównego w kościele filialnym p.w. św. Jadwigi w Dąbrowie 66 965,00 zł

Ratunkowe zabezpieczenie i remont kościoła parafialnego p.w. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie – etap 3 490 000,00 zł

Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych w zabytkowym budynku  ego Centrum Zdrowia 510 000,00 zł

Powiat nyski

Gmina Głuchołazy  

Renowacja i konserwacja Kościoła pw. Chrystusa Króla w Konradowie 146 500,00 zł

Konserwacja ołtarza bocznego pw. Boga Ojca w kościele w Nowym Świętowie 235 200,00 zł

Konserwacja ołtarza głównego i bocznego w Kosciele św. Bartłomieja Ap. w Burgrabicach 284 200,00 zł

Gmina Kamiennik  

Wymiana posadzki w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich 490 000,00 zł

Gmina Korfantów  

Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie 130 470,25 zł

Konserwacja ołtarza głównego i drewnianych figur wolnostojących w prezbiterium kościoła filialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Ścinawie Nyskiej 196 000,00 zł

Remont konserwatorski wewnątrz kościoła – posadzki etap I 196 000,00 zł

Renowacja ołtarza głównego (przyściennego – stiukowego) z ok. 1780 r. z obrazem św. Jana Chrzciciela z XVIII w. w kościele w Przechodzie 199 989,89 zł

Remont dachu kościoła w Korfantowie 262 600,00 zł

Gmina Łambinowice  

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Łambinowicach 196 000,00 zł

Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie dawnego kasyna oficerskiego w Łambinowicach (obecnie siedziba GOKSiR) 784 000,00 zł

Gmina Nysa  

Remont części elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy 149 000,00 zł

Remont pomieszczenia czytelni i klatki schodowej w budynku Domu Wagi Miejskiej w Nysie 192 968,03 zł

„Renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej w Bazylice Mniejszej w Nysie.” 532 881,43 zł

Gmina Otmuchów  

Remont elewacji wieży, ścian, kruchty w kościele w Jasienicy Górnej gm. Otmuchów 244 987,17 zł

Remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów 294 542,43 zł

Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice 511 059,95 zł

Gmina Paczków  

Prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi głównych wejściowych do kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzeboszowicach 90 414,80 zł

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ujeźdźcu 317 968,53 zł

Prace konserwatorskie przy kościele pw. św. Jerzego w Kamienicy 571 670,64 zł

Gmina Pakosławice  

Prace konserwatorskie dwóch figur z elewacji Kościoła p.w. św. Małgorzaty i Doroty w Reńskiej Wsi 88 200,00 zł

Remont konserwatorski muru Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Prusinowicach 147 000,00 zł

Konserwacja i restauracja ambony z Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Prusinowicach 186 200,00 zł

Remont i modernizacja elewacji Kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach 450 800,00 zł

Gmina Skoroszyce  

Remont kościoła odpustowego pw. Znalezienia Krzyża Świętego i MB Częstochowskiej 980 000,00 zł

Powiat nyski

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku „Aleksandrówka” 1 666 197,13 zł

Prace renowacyjno-konserwatorskie Kościoła Wniebowzięcia NMP w Nysie przy Rynku Solnym 3 500 000,00 zł

Powiat oleski

Gmina Dobrodzień  

Renowacja kamienicy przy Placu Wolności 12 w Dobrodzieniu 304 378,20 zł

Renowacja i modernizacja budynku Ratusza w Dobrodzieniu 715 674,40 zł

Gmina Gorzów Śląski  

Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim 980 000,00 zł

Gmina Olesno  

Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy drewnianym kościele w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła 127 889,71 zł

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Sowczycach 129 078,63 zł

Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane, przy kościele św. Marii Magdaleny w Boroszowie oraz przy ambonie z tego kościoła 150 708,45 zł

Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie 197 680,00 zł

Remont zdegradowanych ścian wieńcowych na styku prezbiterium i loży w zabytkowym kościele drewnianym w Wachowie 210 950,00 zł

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku 309 753,65 zł

Gmina Praszka  

Renowacja zabytkowego prezbiterium w Kościele Świętego Leoparda Opata w Wierzbiu 147 000,00 zł

Gmina Radłów  

Prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w Kościeliskach 29 400,00 zł

Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Jacka w Biskupicach 140 140,00 zł

Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Biskupicach 147 000,00 zł

Prace restauratorsko-konserwatorskie i ogólnobudowlane przy kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radłowie 186 200,00 zł

Gmina Rudniki  

Remont zabytkowego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie 976 080,00 zł

Powiat oleski

Odnowienie pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim 784 000,00 zł

 Powiat opolski

Gmina Chrząstowice

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce w Suchym Borze47 010,60 zł

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 387 100,00 zł

Gmina Dąbrowa

Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie – ETAP II 150 000,00 zł

Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chróścinie 500 000,00 zł

Gmina Murów

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Zagwiździu 392 000,00 zł

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starych Budkowicach 490 000,00 zł

Gmina Niemodlin

Renowacja pięciu zabytków ruchomych i wyeksponowanie ich w kościele p. w. WNMP w Niemodlinie 127 400,00 zł

Gmina Popielów

Remont podłogi kościoła filialnego pw. św. Judy Tadeusza w Kurzniach 149 940,00 zł

Remont cokołu oraz schodów zewnętrznych w kościele pw. św. Michała Archanioła w Karłowicach 365 540,00 zł

Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego XVII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie 499 800,00 zł

Gmina Prószków 

Remont organów kościelnych w Kościele p. w. Trójcy Świętej w Boguszycach 343 000,00 zł

Renowacja polichromii oraz przedmiotów ruchomych w kościele p. w. Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich 501 270,00 zł

Gmina Tarnów Opolski

Renowacja budynku kaplicy sakralnej w Nakle 50 000,00 zł

Wymiana okien w wieży kościoła parafialnego Opatrzności Bożej w Raszowej 50 935,50 zł

Pełna konserwacja techniczna i estetyczna zagrożonej zniszczeniem ambony z gotyckiej kaplicy św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim 150 000,00 zł

Powiat prudnicki

Gmina Biała

Prace konserwatorskie przy XVIII-wiecznym obrazie z przedstawieniem  Nawiedzenia NMP w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Łączniku 150 000,00 zł

Renowacja wnętrza zabytkowego kościoła pw. Aniołów Stróżów w Gostomii 214 272,00 zł

Renowacja kościoła parafialnego w Grabinie – etap II 338 000,00 zł

Gmina Głogówek  

Kościół  filialny pw. Św. Barbary w Starych Kotkowicach (XVIII w.): prace termomodernizacyjne 146 500,00 zł

Kościół pw. Świętej Anny Zawada-Golczowice (XIX w.) wymiana pokrycia dachowego 196 000,00 zł

Kościół NMP na Glinianej Górce (XVIII w.): Remont dachu i elewacji 284 000,00 zł

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Kazimierzu  (XVI w.): osuszenie i renowacja elewacji 425 000,00 zł

Gmina Lubrza  

Remont konserwatorski okien witrażowych w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy 98 000,00 zł

Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie 98 000,00 zł

Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie 980 000,00 zł

Gmina Prudnik  

Renowacja zabytkowej kapliczki przy ul. Wiejskiej w Prudniku 490 000,00 zł

Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Anny w Niemysłowicach 588 000,00 zł

Powiat  prudnicki  

Odtworzenie elementów zabytkowego obiektu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej 150 000,00 zł

Prace odtworzeniowe w zabytkowym obiekcie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku ul. Kościuszki 55 500 000,00 zł

Powiat strzelecki

Gmina Ujazd

Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i dwóch obrazów w kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej 117 844,36 zł

Prace konserwatorskie przy zespole zabytków z kościoła pątniczego pw. Nawiedzenia NMP w Ujeździe – konserwacja 2 organów 421 400,00 zł

Powiat strzelecki

Wewnętrzna modernizacja, osuszanie ścian oraz iniekcja w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 1 161 432,00 zł

GRATULACJE!