Branżowe Centra Umiejętności na Opolszczyźnie

Na Ziemi Opolskiej powstaną 3 Branżowe Centra Umiejętności – zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie.

Celem tych jednostek będzie kształcenie kadr w dziedzinach niezbędnych gospodarce. To ponad 50 milionów złotych dla sześciu podmiotów województwa opolskiego przeznaczone ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W sumie w Polsce powstanie 120 takich centrów.

Branżowe Centra Umiejętności powstaną w:

  • Brzeg: Logistyka
  • Krapkowice: Spedycja
  • Kędzierzyn-Koźle: Żegluga śródlądowa i rybactwo śródlądowe.

BCU mogą utworzyć organizacje reprezentujące poszczególne branże, np. organizacje pracodawców, izby gospodarcze czy stowarzyszenia zawodowe, a także organy prowadzące szkoły (publiczne i niepubliczne) kształcące w poszczególnych zawodach. BCU mają prowadzić działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Wśród podstawowych zadań BCU przedstawiciele resortu edukacji wymieniają: branżowe szkolenia dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, wykładowców i przedstawicieli firm (certyfikowane przez daną branżę), łączenie edukacji z biznesem, transfer wiedzy i nowych technologii (w tym upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej), a także doradztwo zawodowe i promocję zawodów.

Efektem ma być m.in. wsparcie gospodarki w pozyskiwaniu kadr, wzrost zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, zwiększenie udziału pracodawców w takim kształceniu, upowszechnienie najnowszych technologii, wsparcie szkół i uczelni w nawiązywaniu relacji z biznesem oraz zwiększenie lokalnego i regionalnego potencjału inwestycyjnego.

W województwie opolskim mają powstać także BCU z dziedzin: prace wykończeniowe, izolacje przemysłowe oraz przemysł motoryzacyjny. Trzeci nabór ma się rozpocząć pod koniec czerwca i prawdopodobnie potrwa około 3 miesięcy.

To efekt synergii rządu, samorządu, biznesu, edukacji i nauki. Trzeba i warto wierzyć w województwo opolskie. Jedno z trzech miejsc, gdzie będą kształceni ludzie w dziedzinie logistyki czy spedycji w ramach BCU, będzie na Opolszczyźnie.

Marcin Ociepa