Kolejne środki na ratowanie zabytków

Kolejne 53,6 mln zł z rządowego wsparcia trafi do opolskich gmin i powiatów z przeznaczeniem na ratowanie naszych zabytków

Poniżej można sprawdzić ile środków otrzymały poszczególne JST:

Miasto Opole

Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego – 2 254 000,00 zł

Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej – 1 867 119,36 zł

Powiat brzeski

Gmina Brzeg

Rewaloryzacja elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu – 400 000,00 zł

Rewaloryzacja dawnego założenia „Gaju Bohaterów’ przy zbiorniku Kwadratówka na terenie Parku Wolności w Brzegu – 833 000,00

Przebudowa schodów terenowych w Parku Centralnym w Brzegu – 142 100,00 zł

Gmina Grodków

Remont kościoła filialnego pw św. Antoniego Paderewskiego w Jeszkotlach w gminie Grodków – 833 000,00 zł

Gmina Lewin Brzeski

Remont nawierzchni wokół kościoła w Skorogoszczy – 225 400,00 zł

Remont zabytkowego Ratusza w Lewinie Brzeskim – 166 600,00 zł

Gmina Lubsza

Przebudowa zabytkowego kościoła w Mąkoszycach – 752 640,00 zł

Gmina Olszanka

Ochrona dziedzictwa kulturowego na 'Szlaku Polichromii Brzeskich’ poprzez renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich – 145 040,00 zł

Gmina Skarbimierz

Remont dachu kościoła w Łukowicach Brzeskich – 290 000,00 zł

Powiat Brzeski

Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – 299 000,00 zł

Powiat głubczycki

Gmina Baborów

Naprawy i konserwacje w budynku Kościoła Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja w Księżym Polu – 245 000,00 zł

Konserwacja techniczna części sklepienia w zabytkowym budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa w Baborowie – 147 000,00 zł

Gmina Branice

Remont zabytkowych elewacji Kościoła św. Marii Magdaleny w Lewicach – 200 000,00 zł

Renowacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Wiechowicach – 200 000,00 zł

Gmina Głubczyce

Remont Kościoła Parafialnego pw. ścięcia Jana Chrzciciela w Grobnikach – 1 273 792,83 zł

Zabezpieczenie zabytkowego dworca w Głubczycach – 3 430 000,00 zł

Gmina Kietrz

Rewitalizacja ruiny kościoła oraz placu wokół niej – 500 000,00 zł

Zmiana posadzki w Kościele św. Bartłomieja w Dzierżysławiu – 100 294,22 zł

Prace remontowe oraz renowacyjno-konserwatorskie zabytkowych organów kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Wojnowicach – 294 000,00 zł

Powiat Głubczycki

Remont windy w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 196 000,00 zł

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina Cisek

Wymiana pokrycia dachowego i oszalowań ścian na kościele pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim – 980 000,00 zł

Prace konserwatorskie i restauracyjne dwóch zabytkowych ołtarzy w kościele Świętego Bartłomieja w Łanach – 264 600,00 zł

Gmina Pawłowiczki

Zabezpieczenia strefy przyziemia murów we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie – 238 140,00 zł

Rekonstrukcja kolorystyczna wnętrza kościoła parafialnego w Naczęsławicach. – 215 600,00 zł

Gmina Polska Cerekiew

Prace konserwatorsko – restauratorskie ołtarzy i ambony oraz grupy chrzcielnej kościoła p.w. św. Mikołaja w Zakrzowie – 1 274 000,00 zł

Gmina Reńska Wieś

Prace renowacyjne w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Łężcach – 539 000,00 zł

Powiat kluczborski

Gmina Byczyna

Remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza komunalnego przy ul. Kluczborskiej w Byczynie – etap I – 490 000,00 zł

Gmina Lasowice Wielkie

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach – 343 000,00 zł

Gmina Wołczyn

Renowacja zabytków na terenie gminy Wołczyn – 342 326,29 zł

Powiat krapkowicki

Gmina Gogolin

Remont elewacji kościoła w Obrowcu – 380 000,00 zł

Gmina Strzeleczki

Remont budynku gospodarczego przy plebanii w Strzeleczkach – 120 000,00 zł

Prace konserwatorskie i budowlane elewacji północno wschodniej oraz południowo zachodniej kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach – 200 000,00 zł

Remont elewacji kościoła w Pisarzowicach – 80 000,00 zł

Powiat Krapkowicki

Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach)– częściowa rewitalizacja ściany południowej – 400 000,00 zł

Powiat namysłowski

Gmina Domaszowice

Remont kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siemysłowie – 392 000,00 zł

Gmina Namysłów

Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie – 400 000,00 zł

Gmina Pokój

Wymiana pokrycia dachowego kaplicy i dzwonnicy na terenie zabytkowego cmentarza komunalnego w Zieleńcu – 214 182,92 zł

Renowacja prospektu organowego w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju – 185 817,08 zł

Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy ołtarzach bocznych prezbiterium w kościele pw. św. Stanisława Bpa i M. w Fałkowicach – 147 000,00 zł

Gmina Świerczów

Dotacja na prace remontowe i renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce 426/1 w Świerczowie – 14 700,00 ,00 zł

Dotacja na prace remontowe i renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce 426/1 w Świerczowie – 14 700,00 zł

Gmina Wilków

Remont elewacji kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wojciechowie – 529 200,00 zł

Powiat Namysłowski

Odnowienie tynków i okładzin w zabytkowym budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia – etap II – 392 000,00 zł

Powiat nyski

Gmina Głuchołazy

Ochrona witraży i odrestaurowanego wnętrza kościoła pw. św. Jerzego w Podlesiu przez montaż zewnętrznych okien – 54 094,16 zł

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym w Biskupowie – 172 400,00 zł

Gmina Kamiennik

Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Szklarach – 470 400,00 zł

Gmina Korfantów

Remont Konserwatorski ołtarza bocznego św. Józefa z kościoła pw. Narodzenia NMP we Włodarach – 123 480,00 zł

Prace konserwatorskie elewacji kościoła odpustowego Matki Boskiej Bolesnej w Przydrożu Małym na 'Szwedzkiej Górce’ – 267 932,00 zł

Gmina Łambinowice

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy XVIII-wiecznej kaplicy pw. Krzyża Świętego w Wierzbiu wraz z konserwacją regencyjnego ołtarza głównego – 294 000,00 zł

Prace restauratorskie i konserwatorskie prezbiterium w zabytkowym kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Łambinowicach – 98 000,00 zł

Gmina Nysa

Remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami (bez kopuł) – 3 385 357,61 zł

Gmina Otmuchów

Renowacja organów firmy Berschdorf z zabytkowego kościoła parafialnego romańsko gotyckiego w Kałkowie gm. Otmuchów – 376 832,15 zł

Gmina Paczków

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na odbudowę kościoła pw.św.Jana Ewangelisty i zagospodarowanie terenu byłego cmentarza w Paczkowie – 392 000,00 zł

Gmina Pakosławice

Remont i modernizacja dachu oraz elewacji Kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Nowakach- 480 200,00 zł

Gmina Skoroszyce

Remont instalacji elektrycznej w Kościół p. w. Trójcy Przenajświętszej – STARY GRODKÓW – 401 800,00 zł

Powiat Nyski

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku 'Aleksandrówka’ – Etap II – 3 500 000,00 zł

Prace renowacyjno-konserwatorskie Kościoła Wniebowzięcia NMP w Nysie przy Rynku Solnym – Etap II – 3 500 000,00 zł

Powiat oleski

Gmina Dobrodzień

Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu – 298 900,00 zł

Gmina Gorzów Śląski

Rzeźby gotyckie oraz obrazy barokowe Kościoła parafialnego w Uszycach – 84 508,99 zł

Okresowa konserwacja kościoła w Kozłowicach – 98 000,00 zł

Renowacja murów zewnętrznych kościoła katolickiego w Gorzowie Śląskim – 98 000,00 zł

Renowacja kamienicy 'Poczta’ w Gorzowie Śląskim – 392 000,00 zł

Wymiana okien w kościele parafialnym w Zdziechowicach – 98 000,00 zł

Gmina Olesno

Prace remontowe przy zabytkowym budynku dawnej Katolickiej Szkoły Powszechnej (Ludowej) w Oleśnie – 818 772,00 zł

Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kolumnie Maryjnej na Rynku w Oleśnie – 175 326,22 zł

Remont elewacji bocznych zabytkowego Ratusza w Oleśnie – 610 464,44 zł

Gmina Praszka

Remont kaplicy organów oraz renowacja chóru w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 495 000,00 zł

Gmina Radłów

Konserwacja zabytkowego obrazu w kościele parafialnym w Kościeliskach – 30 000,00 zł

Prace konserwatorskie w kościele p.w.św. Mateusza w Sternalicach – 210 704,00 zł

Wymiana gontu na kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Biskupicach – etap 2 – 169 540,00 zł

Gmina Rudniki

Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Rudnikach – 200 000,00 zł

Remont zabytkowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie – 200 000,00 zł

Gmina Zębowice

Remont kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu – 147 000,00 zł

Powiat Oleski

Zachowanie historycznej substancji zabytkowego pałacu w Sowczycach, ul. Długa 37 – 313 600,00 zł

Zachowanie historycznej substancji zabytkowego pałacu w Radawiu, ul. Żwirowa 1 – 480 200,00 zł

Powiat opolski

Gmina Chrząstowice

Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębiu – 30 380,00 zł

Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębiu – 40 180,00 zł

Konserwacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lędzinach – 205 800,00 zł

Renowacja ogrodzenia cmentarnego w Chrząstowicach – 173 460,00 zł

Gmina Dąbrowa

Modernizacja obiektów zabytkowych w Gminie Dąbrowa – 398 000,00 zł

Gmina Komprachcice

Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice – 194 473,03 zł

Gmina Łubniany

Remont zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy – 2 548 000,00 zł

Gmina Niemodlin

Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. Trójcy Świętej w Graczach, gm. Niemodlin – 480 200,00 zł

Odtworzenie, odnowienie dachu, stabilizacja konstrukcji XVIII w. budynku oficyny mieszkalnej przedzamcza zespołu Zamkowego Niemodlin – 965 300,00 zł

Gmina Ozimek

Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Grodźcu – 248 920,00 zł

Gmina Popielów

Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach – 142 100,00 zł

Gmina Prószków

Renowacja i malowanie ścian zewnętrznych kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich – 176 296,12 zł

Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich – 274 400,00 zł

Gmina Tarnów Opolski

Remont szafy organowej w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nakle – 59 365,95 zł

Gmina Tułowice

Osuszenie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Rocha w Tułowicach – 500 000,00 zł

Gmina Turawa

Wymiana dachu gontowego i fumigacja w kościele filialnym p.w. św. Piotra i Pawła w Zakrzowie Turawskim – 470 000,00 zł

Powiat prudnicki

Gmina Biała

Rekonstrukcja bramy głównej cmentarza żydowskiego w Białej – 240 000,00 zł

Remont budynku kościoła parafialnego w Białej – 1 300 000,00 zł

Gmina Głogówek

Kościół pw. Św. Franciszka w Głogówku (XIV/XV w.) remont konserwatorski elewacji – 490 000,00 zł

Kościół parafialny pw. Św. Trójcy w Mochowie (XVIII w.) przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego – 392 000,00 zł

Gmina Prudnik

Renowacja 7 szt. zabytkowych łuków przyporowych zlokalizowanych na ul. Kościelnej oraz Sobieskiego w Prudniku – 490 000,00 zł

Renowacja zabytkowego pomnika Świętego Nepomucena w Łące Prudnickiej. – 147 000,00 zł

Powiat Prudnicki

Ocalenie od zniszczenia zabytkowej auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Prudniku – 500 000,00 zł

Renowacja wczesnobarokowej kropielnicy z XVI/XVII w. – 11 760,00 zł

Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła w Śmiczu – 431 200,00 zł

Powiat strzelecki

Gmina Izbicko

Remont zabytkowej elewacji budynku mieszkalno-usługowego (żłobek) w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 18. – 833 000,00 zł

Gmina Strzelce Opolskie

Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole Pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej – 360 000,00 zł