Konferencja noworoczna

Konferencja Noworoczna moich najbliższych współpracowników w Opolu to już tradycja. Planujemy, uczymy się, integrujemy i działamy.

Spotkanie odbyło się 26-28 stycznia.