Przemówienie podczas spotkania ECR

Dziękuję Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim za zaproszenie do wygłoszenia przemówienia na temat wyzwań dla polskiej polityki zagranicznej i obronnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.