„Silny Kędzierzyn-Koźle” konferencja programowa

12 czerwca spotkałem się z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami naukowymi i samorządowcami z Kędzierzyna-Koźla. Dyskutowaliśmy o rozwoju miasta i całego powiatu w oparciu o Zakłady Azotowe oraz płynącą przez K-Koźle Odrę.