Spotkania w powiecie kluczborskim – 11.10

Powiat kluczborski. Dziękuję za świetne spotkania w Kluczborku, Byczynie, Kraskowie, Smardach, Kostowie i Paruszowicach.

Wasza liczna obecność i serdeczność to najlepsze potwierdzenie faktu, że warto pracować i walczyć dla Polski. Zwyciężymy!