Spotkania w woj. łódzkim

Z wielkim przekonaniem pojechałem do Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska, by wesprzeć kandydaturę Krzysztofa Ciecióry do Sejmu RP.

Krzysztof to jeden z moich najbliższych współpracowników. Świetny wiceminister rolnictwa, wcześniej wicewojewoda łódzki, oddany Polsce społecznik i polityk. Jeśli chcemy Polski bezpiecznej i pełnej inwestycji, to walczmy o zwycięstwo PiS w całej Polsce.