Spotkanie świąteczne w Opolu

Okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas spotkania przy jednym stole z Rodziną, ale także wielu innych stołach z przyjaciółmi i współpracownikami.

Bardzo się cieszę, że jak co roku mogłem wziąć udział w spotkaniu świąteczno-kolędowym członków i sympatyków Collegium Nobilium Opoliense oraz Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „HORYZONTY”. To organizacje, które obok Organizacja Harcerzy ZHR mnie ukształtowały i stanowią społecznikowski, charytatywny, edukacyjny i kulturalny fundament mojej działalności publicznej jako posła na Sejm RP.