Ustawa o rewitalizacji Odry

Ustawa o rewitalizacji Odry to korzyści dla Opolszczyzny.

Projekt ustawy czeka na zakończenie ścieżki legislacyjnej – już teraz sprawdź, jakie inwestycje przyniesie dla naszego regionu:

  • Roboty budowlane związane z przebudową zbiornika wodnego Włodzienin
  • Roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Racławice Śląskie na rzece Osobłodze wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • Roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Kotlarnia na rzece Bierawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • Roboty budowlane na stopniu wodnym Ujście Nysy wraz z obiektami związanymi z nim technicznie i funkcjonalnie oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa jazu w km 180,50 rzeki Odry
  • Przebudowa Kanału Gliwickiego sekcji 0, I, II, III, IV, V i VI (od km 0–000 do km 39–400)
  • Przebudowa koryta rzeki Odry poniżej stopnia wodnego Ujście Nysy na długości ok. 2000 m