112 mln trafi na Opolszczyznę!

To już kolejna rekordowa kwota, która została przekazana na inwestycje w naszym regionie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Sprawdź swoją gminę, lub powiat!

Powiat opolski

 • Gmina Chrząstowice- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach 2 793 000,00 zł
 • Gmina Dąbrowa – Centrum Aktywności Lokalnej – przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji 2 500 000,00 zł
 • Gmina Łubniany – Termomodernizacja drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Luboszycach zlokalizowanego w miejscowości Biadacz 4 802 000,00 zł
 • Gmina Murów – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Starych Budkowicach 1 957 712,33 zł
 • Gmina Popielów – Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach 1 999 200,00 zł

Powiat brzeski

 • Gmina Brzeg – Modernizacja układu komunikacyjnego w obszarze zabytkowego centrum Brzegu 2 450 000,00 zł
 • Gmina Grodków – Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków 2 000 000,00 zł
 • Gmina Lewin Brzeski:
 1. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim o szyb i windę osobową 852 600,00 zł
 2. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lewin Brzeski 1 944 444,00 zł
 • Gmina Skarbimierz – Przebudowa dróg na terenie Gminy Skarbimierz 2 450 000,00 zł
 • Powiat brzeski – Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego 3 998 400,00 zł

Powiat głubczycki

 • Gmina Baborów – Rewitalizacja budynków remiz OSP 2 450 000,00 zł
 • Gmina Branice – Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Lewice 500 000,00 zł
 • Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej w Branicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodzieninie 2 000 000,00 zł
 • Gmina Kietrz:
 1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Kietrz 2 940 000,00 zł
 2. Przebudowa i remont dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Kietrz 980 000,00 zł
 • Powiat głubczycki- Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej powiatu głubczyckiego 5 880 000,00 zł

Powiat kluczborski

 • Gmina Byczyna – Przebudowa dróg gminnych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Biskupice – Brzózki 1 999 200,00 zł
 • Gmina Wołczyn – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn 2 000 000,00 zł
 • Powiat kluczborski:
 1. Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego 3 920 000,00 zł
 2. Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego 1 00 000,00 zł

Powiat krapkowicki

 • Gmina Gogolin- Rozbudowa ulicy Zielonej i Uroczej w miejscowości Gogolin 2 500 000,00 zł
 • Gmina Krapkowice – Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice 2 000 000,00 zł
 • Gmina Strzeleczki:
 1. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Racławiczki 1 500 000,00 zł
 2. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą spotkań wiejskich w miejscowości Moszna 1 000 000,00 zł
 • Powiat krapkowicki – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzieszowicach 4 000 000,00 zł

Powiat namysłowski

 • Gmina Domaszowice – Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach 2 499 000,00 zł
 • Gmina Namysłów – Remont namysłowskich kamienic 2 000 000,00 zł
 • Gmina Pokój – Adaptacja budynku i wyposażenie w celu utworzenia 5 oddziałowego przedszkola w Pokoju 2 000 000,00 zł
 • Gmina Świerczów – Przebudowa dróg gminnych miejscowości Świerczów 2 000 000,00 zł
 • Powiat namysłowski:
 1. Przebudowa drogi – budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1102 O w m. Namysłów, ul. Braterska 1 149 500,00 zł
 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia – Zawiść 2 940 000,00 zł

Powiat nyski

 • Gmina Łambinowice – Modernizacja (prace budowlane i konserwatorskie) obiektu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach 2 450 000,00 zł
 • Gmina Paczków – Modernizacja cmentarza komunalnego w Paczkowie 1 960 000,00 zł
 • Gmina Skoroszyce – III etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem 2 000 000,00 zł
 • Powiat nyski – Poprawa warunków komunikacyjnych miejscowości popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1534 O 5 050 000,00 zł

Powiat oleski

 • Gmina Dobrodzień:
 1. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Dobrodzień 1 357 790,00 zł
 2. Poprawa dostępności budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu 1 142 190,00 zł
 • Gmina Gorzów Śląski – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce 2 440 200,00 zł
 • Gmina Olesno – Przebudowa dróg na obszarach PPGR w gminie Olesno 3 139 508,09 zł
 • Związek Powiatowo-Gminny ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” – Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR 4 508 000,00 zł
 • Powiat oleski:
 1. Renowacja dachów dwóch budynków publicznych jako element rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego w Oleśnie 2 940 000,00 zł
 2. Przebudowa infrastruktury towarzyszącej budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 571 830,00 zł

Powiat prudnicki

 • Gmina Biała – Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostyni 2 000 000,00 zł
 • Gmina Głogówek – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Racławicach Śląskich 1 078 000,00 zł
 • Gmina Prudnik – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenach wiejskich Gminy Prudnik 2 450 000,00 zł
 • Powiat prudnicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice etap 3 2 000 000,00 zł

Powiat strzelecki

 • Gmina Ujazd -Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej 2 450 000,00 zł