17 mln dla Opolszczyzny

Kolejne 17 mln dla opolskich samorządów na drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Sprawdź, które drogi zostaną wyremontowane dzięki rządowemu wsparciu.

Powiat opolski

Gmina Popielów

Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. Powstańców w miejscowości Popielów – 540 361,53 zł

Gmina Chrząstowice

Budowa drogi dla pieszych oraz przejść dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze – 1 800 946,97 zł

Powiat opolski

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1745 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Niwki – 1 474 400,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340 O Stare Budkowice- Bierdzany w m. Nowe Budkowice w zakresie budowy chodnika na długości 336,0 m – 162 400,00 zł

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina Bierawa

Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Bierawa – 36 899,41 zł

Powiat nyski

Gmina Głuchołazy

Budowa chodnika na ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach – 386 008,96 zł

Gmina Nysa

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Powstańców Śląskich w Nysie – 748 484,33 zł

Powiat nyski

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1650 O na odcinku ul. H. Sienkiewicza w Otmuchowie – 483 405,76 zł

Powiat oleski

Gmina Dobrodzień

Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu (Przedszkole) – 298 844,53 zł

Przebudowa chodników wraz z budową przejścia dla pieszych na ul. Oleskiej w Dobrodzieniu – 467 261,88 zł

Gmina Rudniki

Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego i ul. Handlowej w Rudnikach w zakresie budowy 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania – 479 150,94 zł

Powiat oleski

Remont drogi dla pieszych, przejść dla pieszych i jezdni drogi powiatowej nr 1916 O – ul. Fabryczna w Praszce – 974 400,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O w m. Turza, polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych obok szkoły – 166 400,00 zł

Powiat brzeski

Gmina Brzeg

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Brzegu – 766 960,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Robotniczej z ul. Wileńską w Brzegu – 358 280,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Robotniczej z ul. Armii Krajowej w Brzegu – 373 880,00 zł

Powiat brzeski

Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg – 283 553,16 zł

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg – 681 472,24 zł

Remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice – 418 820,28 zł

Powiat kluczborski

Gmina Kluczbork

Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej w Kluczborku poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowę ciągu pieszego stanowiącego dojście do szkół – 306 600,40 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowę ciągu pieszego stanowiącego dojście do dworca autobusowego – 140 488,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Skłodowskiej w Kluczborku poprzez budowę oświetlenia przejścia dla pieszych oraz przebudowę fragmentu ciągu pieszego przy Zespole Szkół nr 1 – 32 240,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Kluczborku poprzez budowę nowego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym oraz budowę oświetlenia dwóch istniejących przejść dla pieszych wraz z przebudową ciągu pieszego stanowiącego dojście do przedszkola – 244 181,60 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Ossowskiego w Kluczborku poprzez przebudowę chodnika wzdłuż ul. Ossowskiego i ciągu pieszo-jezdnego ul. Polnej oraz budowę dwóch nowych przejść dla pieszych z oświetleniem dedykowanym i doświetlenie istniejącego przejścia – 410 840,00 zł

Powiat kluczborski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313 O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) – budowa drogi dla pieszych – 725 564,80 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2128 O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy – 283 575,94 zł

Powiat strzelecki

Gmina Zawadzkie

Przebudowa ulicy Powstańców Śl. w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich – 73 883,55 zł

Powiat strzelecki

Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1822 O Sucha-Rozmierka na odcinku Sucha–Rozmierz w celu poprawy bezpieczeństwa – 2 180 465,19 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka-Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja-Etap 2 i Etap 3 – 553 581,27 zł

Powiat głubczycki

Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka w ciągu drogi powiatowej nr 1243 O – 364 160,00 zł

Budowa chodnika w miejscowości Wiechowice w ciągu drogi powiatowej nr 1201 O – 322 960,00 zł

Budowa chodnika w miejscowości Lubotyń w ciągu drogi powiatowej nr 1222 O – 322 960,00 zł

Powiat krapkowicki

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny w m. Zdzieszowice – 89 024,20 zł

Powiat prudnicki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 O relacji Prudnik – Pokrzywna na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z drogami gminnymi ul. Strzelecką i ul. Lipową w Prudniku – wyniesienie tarczy skrzyżowania w obrębie przejść pieszo rowerowych i wprowadzeniu sygnalizacji ostrzegającej na przejściach w ul. Dąbrowskiego – 124 560,00 zł