Dyżur w kluczborskim biurze poselskim

Dziękuję za kolejne spotkania w trakcie dyżuru w moim Biurze Poselskim w Kluczborku.

W sposób szczególny staroście Mirosławowi Bireckiemu oraz wicestaroście Lesławowi Czernikowi za merytoryczną rozmowę na temat kolejnej puli środków rządowych dla powiatu kluczborskiego. Tym razem planujemy wspólnie pozyskać aż 15 mln zł. Trzymajcie kciuki!

Cieszę się, że od 4 lat filia mojego Biura Poselskiego w Kluczborku jest stałym miejscem spotkań i rozmów o najważniejszych sprawach powiatu i regionu. To była dobra decyzja, by ją otworzyć właśnie w Kluczborku.