III Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych

Wczoraj 26 sierpnia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie otworzyłem jako gospodarz III Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych.

Konsekwentnie budujemy kulturę innowacyjności w trójkącie: armia-nauka-przemysł. Na forum podsumowaliśmy m.in. zeszły rok, tj. wprowadzenie dokumentu Priorytetowe Kierunki Badań Naukowych do 2035 roku; nowego instrumentu Pilnej Potrzeby Innowacyjnej; czy przełomowej umowy na zakup satelitarnego systemu obserwacji ziemi wraz z segmentem naziemnym.