III Forum Rozwoju Regionalnego w Opolu

III Forum Rozwoju Regionalnego w Opolu okazało się wielkim sukcesem.

Dziękuję wszystkim samorządowcom, profesorom, przedsiębiorcom, społecznikom za liczną obecność i świetną debatę o wyzwaniach przyszłości naszego regionu.

Ściągnęliśmy również do Opola nową instytucję – Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Po raz kolejny pokazaliśmy, że synergia-współpracy świata samorządu, nauki i gospodarki może być źródłem naszego sukcesu.