Inauguracja Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense

Dziś w Sejmie zainaugurowaliśmy działalność nowego Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense świetną konferencją oraz prezentacją raportu pt. „Indo-Pacyfik. Zadania dla Polski”. Świetna dyskusja z udziałem ministrów, ambasadorów, ekspertów i samorządowców i społeczników. Gratulacje dla całego zespołu!