Podsumowanie wizyty w województwie opolskim – 20.07

Jaka ma być Opolszczyzna? Taka jak cała Polska: silna, bezpieczna i dająca perspektywy na rozwój.

Konsekwentnie nad tym pracujemy dzięki synergii rządu i samorządu. W Oleśnie rozpoczęliśmy wspólnie z burmistrzem Sylwestrem Lewickim budowę Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych (szczególnie przeznaczonego dla Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz wręczyliśmy nowe mundury do akcji ratowniczych. W Strzeleczkach ogłosiliśmy, że od 1 stycznia 2024 roku gmina ta odzyska decyzją Rady Ministrów prawa miejskie, o co wspólnie z Marek Pietruszka, Wójt Gminy Strzeleczki i Maciej Sonik skutecznie zabiegaliśmy.