Rekordowe 540 mln dla województwa opolskiego!

Wszystko, co obiecałem w poszczególnych powiatach, właśnie się potwierdziło. Rekordowe 540 mln złotych trafi na Opolszczyznę.

Kolejne środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zostaną przekazane opolskim gminom i powiatom.

Zobacz na jakie inwestycje zostaną przeznaczone środki w Twoim regionie:

Miasto Opole

Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu – 2 000 000,00 zł

Powiat brzeski

Gmina Brzeg

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Brzegu – 7 950 000,00 zł

Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu – 1 960 000,00 zł

Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Kępa Młyńska w Brzegu wraz z wymianą jej nawierzchni – 6 935 000,00 zł

Gmina Grodków

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic – 8 000 000,00 zł

Gmina Lewin Brzeski

Przebudowa nawierzchni Rynku w Lewinie Brzeskim wraz z elementami towarzyszącymi i małą architekturą – 5 700 000,00 zł

Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Lewin Brzeski – 1 900 000,00 zł

Gmina Lubsza

Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach – 1 800 000,00 zł

Gmina Olszanka

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu – 3 800 000,00 zł

Gmina Skarbimierz

Budowa drogi wewnętrznej. ul. Pogodna w miejscowości Skarbimierz – 1 600 000,00 zł

Powiat Brzeski

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego – 9 999 000,00 zł

Powiat głubczycki

Gmina Baborów

Modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodociągowej na terenie gminy Baborów – 2 660 000,00 zł

Termomodernizacja szkoły i rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Baborów – 4 045 500,00 zł

Modernizacja infrastruktury związanej z bezpieczeństwem oraz integracją społeczną na terenie gminy Baborów – 1 258 000,00 zł

Gmina Branice

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Branice – 3 000 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury placówek oświatowych w Gminie Branice – 2 000 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej w Gminie Branice – 3 000 000,00 zł

Gmina Głubczyce

Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach – 1 800 000,00 zł

Gmina Kietrz

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu – Etap I- 8 000 000,00 zł

Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Kietrz – 1 480 000,00 zł

Powiat Głubczycki

Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie głubczyckim – 9 500 000,00 zł

Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej – 1 900 000,00 zł

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina Bierawa

Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa budynku remizy OSP w Lubieszowie oraz modernizacja ogrzewania w budynku remizy OSP w Dziergowicach – 1 615 000,00 zł

Gmina Cisek

Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cisek – 2 232 500,00 zł

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Remont ulicy Sienkiewicza w obrębie strefy staromiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – 2 000 000,00 zł

Gmina Pawłowiczki

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedborowice – 2 755 000,00 zł

Gmina Reńska Wieś

Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Reńska Wieś – 2 000 000,00 zł

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Poprawa efektywności energetycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu – 1 935 000,00 zł

Powiat kluczborski

Gmina Byczyna

Ratujemy nasze dziedzictwo: Renowacja zabytkowego obwarowania miasta na odcinku C w Byczynie wraz z fragmentami fosy miejskiej i ratuszem – 7 650 000,00 zł

Gmina Kluczbork

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kluczbork – 2 000 000,00 zł

Gmina Lasowice Wielkie

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową – 3 321 000,00 zł

Gmina Wołczyn

Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn – 8 000 000,00 zł

Powiat kluczborski

Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego – 7 000 000,00 zł

Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego – 1 000 000,00 zł

Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku – 2 000 000,00 zł

Powiat krapkowicki

Gmina Gogolin

Przebudowa basenu zewnętrznego w Gogolinie z montażem zjeżdżalni wodnych, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 8 000 000,00 zł

Gmina Krapkowice

Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie – 2 000 000,00 zł

Gmina Strzeleczki

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Strzeleczki – 1 425 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 106404 O ul. Łącznej w Zielinie o łącznej długości ok. 350 mb – 950 000,00 zł

Gmina Walce

Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce – 1 900 000,00 zł

Gmina Zdzieszowice

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne – 1 700 000,00 zł

Powiat krapkowicki

„Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o w Krapkowicach’ – etap II – 30 000 000,00 zł

Bezpieczny strażak – Powiatowa Stacja Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego – 100 000,00 zł

Powiat namysłowski

Gmina Domaszowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice – 7 980 000,00 zł

Gmina Namysłów

Budowa dróg na terenie Gminy Namysłów – 20 000 000,00 zł

Gmina Pokój

Przebudowa 2 km dróg gminnych w sołectwie Domaradz – 2 000 000,00 zł

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i zabezpieczenie wód powierzchniowych przed skażeniem w gminie Pokój – 6 000 000,00 zł

Gmina Świerczów

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i zastosowaniem OZE – 1 999 800,00 zł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Miejscowości Miejsce poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej – 6 507 500,00 zł

Gmina Wilków

Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków – 1 852 500,00 zł

Powiat namysłowski

Przebudowa 7 odcinków dróg powiatowych nr 1145 O, 1132 O, 1128 O, 1102 O, 1196 O, 1195 O, 1199 O na obszarze powiatu namysłowskiego – 7 030 000,00 zł

Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie – etap II, zagospodarowanie terenu – 3 999 250,00 zł

Powiat nyski

Gmina Głuchołazy

Budowa dróg gminnych na ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy – 14 250 000,00 zł

Gmina Kamiennik

Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Goworowice i Karłowice Wielkie – 1 995 000,00 zł

Gmina Korfantów

Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarzadzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – 6 000 000,00 zł

Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów – 2 000 000,00 zł

Gmina Łambinowice

Modernizacja świetlic wiejskich pełniących funkcje wiejskich domów kultury w Mańkowicach i w Sowinie – 4 860 000,00 zł

Budowa tężni solankowej w zabytkowym parku w Łambinowicach – 540 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Łambinowicach i budowa drogi wewnętrznej w Malerzowicach Wielkich – 1 900 000,00 zł

Gmina Nysa

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Nysa – 1 999 999,85 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Nysa – 17 999 999,60 zł

Gmina Otmuchów

Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów – 1 900 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury sportowej – kompleksu sportowego – stadionu miejskiego w Otmuchowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 7 200 000,00 zł

Gmina Paczków

Budowa infrastruktury drogowej na ul. Pileckiego, ul. F. Nila, ul. Grota Roweckiego i ul. Kościuszki w Paczkowie – 7 951 500,00 zł

Gmina Pakosławice

Termomodernizacja hali sportowej w Pakosławicach – 1 800 000,00 zł

Gmina Skoroszyce

Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina – Etap II Sidzina część 3 – 7 999 950,00 zł

Powiat nyski

Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych – 12 800 000,00 zł

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku 'Aleksandrówka’ – Etap III – 5 000 000,00 zł

Powiat oleski

Gmina Dobrodzień

Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzieniu – 4 950 000,00 zł

Utworzenie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 977 500,00 zł

Termomodernizacja budynków komunalnych w Dobrodzieniu – 2 070 000,00 zł

Gmina Gorzów Śląski

Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim – 5 282 000,00 zł

Rewitalizacja terenu wokół 'Pomnika Zwycięstwa i Wolności’ w Gorzowie Śląskim – 900 000,00 zł

Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim – 1 800 000,00 zł

Gmina Olesno

Rewitalizacja Rynku Solnego i placu targowego w Oleśnie – 2 623 500,00 zł

Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Oleśnie – 427 500,00 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Olesno – 4 926 427,34 zł

Gmina Praszka

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Praszka – 7 600 000,00 zł

Gmina Radłów

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska – 1 200 000,00 zł

Gmina Rudniki

Budowa ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym wraz z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej – 5 950 000,00 zł

Gmina Rudniki

Remont dróg gminnych – 1 999 750,00 zł

Gmina Zębowice

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Gminie Zębowice – 2 000 000,00 zł

Powiat oleski

Przebudowa infrastruktury drogowej powiatu oleskiego – 6 543 274,00 zł

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej trzech szkół ponadpodstawowych powiatu oleskiego – 1 429 738,00 zł

Związek Powiatowo-Gminny ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”

Budowa odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku – 8 822 650,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski – 1 173 820,00 zł

Powiat opolski

Gmina Chrząstowice

Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrząstowicach – 7 475 325,00 zł

Gmina Dąbrowa

Budowa dróg w Gminie Dąbrowa – 998 000,00 zł

Budowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa – 6 995 000,00 zł

Gmina Dobrzeń Wielki

Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Kup – 1 943 933,22 zł

Gmina Komprachcice

Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice – 1 995 000,00 zł

Gmina Łubniany

Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach – 1 615 000,00 zł

Termomodernizacja wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Dąbrówce Łubniańskiej – 4 320 000,00 zł

Gmina Murów

Budowa lub przebudowa dróg w Gminie Murów – 1 893 825,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mańczok, Kęszyce oraz Bożejów wraz z rozbudową sieci w pozostałych miejscowościach Gminy Murów – 6 317 500,00 zł

Gmina Niemodlin

Przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą w gminie Niemodlin – 8 000 000,00 zł

Gmina Ozimek

Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku – 1 890 000,00 zł

Modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej miasta Ozimek. Nowy Polski Ład – Nowe Ciepło – 4 500 000,00 zł

Gmina Popielów

Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie – 5 227 500,00 zł

Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie – 1 575 000,00 zł

Gmina Prószków

Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gminy Prószków – 1 890 242,55 zł

Gmina Tarnów Opolski

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolskich – 2 000 000,00 zł

Gmina Tułowice

Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie wraz z doprowadzalnikiem wód opadowych – 935 000,00 zł

Gmina Turawa

Modernizacja dróg w : Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec. – 7 600 000,00 zł

Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turawie. – 1 900 000,00 zł

Powiat opolski

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – 2 000 000,00 zł

Powiat prudnicki

Gmina Biała

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap II – 8 500 000,00 zł

Gmina Głogówek

Poprawa zaopatrzenia w wodę ludności obszarów wiejskich gminy Głogówek – 6 536 000,00 zł

Rozbudowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie o pomieszczenie garażowe i pomocnicze – 1 530 000,00 zł

Gmina Lubrza

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec – 1 795 500,00 zł

Gmina Prudnik

Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Prudnika – 1 800 000,00 zł

Gmina Prudnik

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik – 6 175 000,00 zł

Powiat prudnicki

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Moszczanka – Pokrzywna – etap III – 2 000 000,00 zł

Termomodernizacja budynków Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. – 8 000 000,00 zł

Powiat strzelecki

Gmina Izbicko

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach – 5 400 000,00 zł

Gmina Jemielnica

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE – 1 998 000,00 zł

Gmina Kolonowskie

Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II – 1 700 000,00 zł

🏗️Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przebudową drogi dojazdowej i budową centrum przesiadkowego – 1 757 500,00 zł

Gmina Leśnica

Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica – 2 000 000,00 zł

Gmina Strzelce Opolskie

Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich – 2 000 000,00 zł

Gmina Ujazd

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Ujazd – 1 900 000,00 zł

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105763 O ul. Kościelna w miejscowości Sieroniowice – 5 225 000,00 zł

Powiat strzelecki

Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko – Kadłub – Etap 2 i Etap 3 – 12 522 030,60 zł

Gmina Zawadzkie

Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej – 1 800 000,00 zł

Powiat strzelecki

Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko – Kadłub – Etap 2 i Etap 3 – 12 522 030,60 zł

Województwo opolskie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Żelazna – 2 000 000,00 zł