Spotkanie z ambasadorem Szwecji

Dziękuję JE Stefanowi Gullgren, ambasadorowi Szwecji w Polsce, za wizytę kończącą jego misję w Warszawie. Lata naszej współpracy to owocny czas dla relacji między naszymi państwami i historyczna decyzja o akcesji Szwecji do NATO.