„Trasa dotrzymanego słowa” w Grodkowie

Dziękuję Mieszkańcom Grodkowa i całego regionu za świetne spotkanie otwarte w ramach Trasy Dotrzymanego Słowa z udziałem ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Ponad 170 osób na sali, świetna atmosfera i dobre rozmowy o Polsce i regionie. Dziękuję.