#ZMarcinemPoDrodze – 12.10

Przyśpieszamy na ostatniej prostej. Dziś #ZMarcinemPoDrodze 10 spotkań w sołectwach Paczkowa i Otmuchowa. Warto pracować i walczyć o Polskę wolności i solidarności.